Natuurgebied Keent

Oude Maasarm Keent, nieuwe spannende natuur

De Oude Maasarm Keent ligt tussen het hoger gelegen Keent en het vaste land. Keent ligt tussen Grave en Ravenstein aan de Maas. De oude rivierbedding is voor een deel uitgegraven en aangesloten op de Maas.

Keent is een met natuur en water omzoomd eiland. In de Oude Maasarm Keent ligt een brede watergeul te midden van ooibossen, struwelen, moerassen, stroomdalgraslanden en verschillende recreatievoorzieningen. Het uitgraven van de oude Maasarm maakt een verlagingvan de waterstand op de Maas mogelijk. Dit vergroot de veiligheid voor bewoners achter de dijken. Zo is er een afwisselende natuur en een prettige omgeving om te wonen en te recreëren ontstaan van 330 hectaren groot.

Voor meer informatie kijk op