Natuurgebied Herperduin

Het natuurgebied Herperduin is ongeveer 400 ha groot, onderdeel van Natuurgebied De Maashorst, en eigendom van en in beheer bij de gemeente Oss. Vroeger was het een heide- en stuifzand- en landbouwgebied, maar vanaf het einde van de 19e eeuw is het beplant met grove den om het stuifzand vast te leggen en mijnhout te leveren. In het gebied zijn nog stuifzandrestanten aanwezig en ook zijn er enkele plassen, namelijk het Klompven en het Groot Ganzenven. Het laatste is een natuurlijk ven. Het is in het verleden ontwaterd om als weidegebied te dienen. Nu is het opnieuw uitgegraven en in natuurlijke staat teruggebracht. Er groeit weer kleine zonnedauw.

Het Klompven daarentegen is een recreatieplas die is ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A50. In de Herpse Bossen bevindt zich een voormalige brandtoren uit 1955 die tegenwoordig voor vogelwaarnemingen wordt gebruikt. Hij staat op een heuvel van 17 m boven de zeespiegel, de Konijntjesberg, en steekt daar nog 22 m boven uit. Het terrein zal deel gaan uitmaken van een ecologische verbindingszone in de richting van het Natuurpark Maashorst. Er is een begrazingsgebied ingesteld.

De das komt vanoudsher in dit gebied en in de omgeving vrij talrijk voor. Binnen het gebied zijn een aantal wandelroutes uitgezet. Sinds 1998 heeft men Schotse Hooglanders en Exmoorpony’s ingezet, die het gebied begrazen. De Schotse Hooglanders zijn medio 2014 vervangen door Taurossen.

Nieuwtjes en onderzoek: