Verslag paddenwerkgroep voorjaar 2024

Ooststellingwerf 2 april 2024

Paddentrek 2024

Februari 2024 gaat de boeken in als de zachtste februari sinds het begin van de metingen in 1901. Geen wonder dat de werkgroep al in de eerste week van februari de straatkolken in het traject voorzien hebben van roosters. De roosters zijn bedoeld om te voorkomen dat amfibieën in de straatkolken terecht komen en verdrinken. Op 9 februari werden de eerste kleine watersalamanders al geraapt en overgezet. De eerste padden en bruine kikkers melden zich een week later op warme dagen. De temperatuur schommelde nogal waardoor er ook schommelingen te zien waren in de aantallen amfibieën die de oversteek waagden. De afgelopen weken waren een aantal avonden minimaal  8 graden en vochtig waardoor er een piek ontstond en er op sommige avonden meer dan 200 amfibieën werden geraapt en overgezet. Op het moment van schrijven zijn er meer dan 1600 amfibieën overgezet en als je in de avond langs het voortplantingswater loopt hoor je de dieren kwaken. De eerste eisnoeren van de padden en kikkerdril van de bruine kikkers zijn alweer gezien! Op de dagen dat de dieren gaan trekken lopen we met gemiddeld 6 mensen om de dieren te rapen en over te zetten. Ook zijn er vaak kinderen bij die erg enthousiast zijn. Op dit moment zijn we over de piek en zie je de eerste vrouwtjes het water alweer verlaten die in de eerste warme golf eieren hebben afgezet, de mannetjes blijven nog even in de hoop dat er nog meer vrouwtjes komen. De meeste dieren zijn overgezet en zijn aanwezig in het voortplantingswater. Het was ondanks de landelijk dalende trend in aantallen toch een heel goed jaar voor ons traject in Oosterwolde -Zuid.

Coördinator paddenwerkgroep

Arjan Haaijema

Deel deze pagina