Statuten en Huishoudelijk Reglement

Onze officiële afdelingsdocumenten zijn op dit moment:

Registratie Kamer van Koophandel 29-06-1993
Statuten 13-04-1993
Huishoudelijk Reglement 9-9-2013

Om de huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement aan te passen aan de huidige tijd en ook in lijn te brengen met de Statuten van IVN Landelijk zijn bovenstaande documenten aangepast. Op de Algemene Ledenvergadering van 28-3-2018 zijn door de leden deze nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement aangenomen. Deze documenten zijn echter nog niet bij de notaris gepasseerd en zijn derhalve nog niet officiëel. U vindt ze hieronder:

Statuten 28-3-2018
Huishoudelijk Reglement 28-3-2018