Lidmaatschap / Donateurs

Bij het lidmaatschap van een IVN afdeling kennen wij twee vormen, nl.:

  • Volwassen leden: dit zijn afdelingsleden die ook bij de Landelijke IVN zijn aangesloten. Zij krijgen zowel het landelijk blad Mens en Natuur als het lokale blad Koppel. De contributie bedraagt € 24 / jaar (te voldoen uiterlijk 31 maart van het betreffende jaar).
  • Huisgenootleden: dit zijn afdelingsleden die ook bij de Landelijke IVN zijn aangesloten en op hetzelfde adres als een Volwassen lid geregistreerd staan. Zij ontvangen geen Mens en Natuur en geen Koppel. De contributie bedraagt € 5 / jaar (te voldoen uiterlijk 31 maart van het betreffende jaar).

Daarbuiten kennen wij Donateurs. Dit zijn personen die niet actief willen of kunnen zijn in de vereniging, maar het IVN wel een warm hart toedragen. Donateurs zijn geen leden, hebben daarom ook geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en ontvangen geen Mens en Natuur. Wel ontvangen ze Koppel en andere afdelings berichten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor een Donateur €20,00 (te voldoen uiterlijk 31 maart van het betreffende jaar).

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Roely Luyten, e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl.

[terug naar Organisatie]