Informatie betreffende ANBI

De Nederlandse belastingwet maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de bijdrage die aan een instantie met een goed doel als oogmerk af te trekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor moet een aanvraag bij de Belastingdienst gehonoreerd worden en moeten bepaalde gegevens over de instantie op de website gepubliceerd worden.

Onze afdeling heeft deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Daarom hebben we hieronder alle op onze afdelingswebsite te publiceren gegevens samengevat:

– Naam: Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Noordwest – Overijssel.
– Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 803246894.
– Contacgegevens van de afdeling: Zie Bestuur.
– Doelstelling van de afdeling: Zie de Statuten.
– Beleidsplan: Het Beleidsplan 2019 is verwoordt in het Hoofdstuk “Speerpunten voor 2019” op pagina 3 van het Jaarverslag IVN-secr 2018Jaarverslag van de secretaris 2018.
– Bestuurssamenstelling: Zie Bestuur.
– Verslag van de activiteiten: ZieJaarverslag van de secretaris 2018 en Jaarverslagen coordinatoren 2017.Jaarverslagen coordinatoren 2018
– Financiële verantwoording: Zie Baten en Lasten 2018.Jaarrekening 2018 en begroting 2019 ALV