Informatie betreffende ANBI

De Nederlandse belastingwet maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de bijdrage die aan een instantie met een goed doel als oogmerk af te trekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor moet een aanvraag bij de Belastingdienst gehonoreerd worden en moeten bepaalde gegevens over de instantie op de website gepubliceerd worden.

Onze afdeling heeft deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Daarom hebben we hieronder alle op onze afdelingswebsite te publiceren gegevens samengevat:

– Naam: Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Noordwest – Overijssel.
– Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 803246894.
– Contactgegevens van de afdeling: Zie Bestuur.
– Doelstelling van de afdeling: Zie de Statuten.
– Beleidsplan: Het Beleidsplan 2023 is verwoordt in het Hoofdstuk “Speerpunten voor 2023” op pagina 2 van het Jaarverslag van het Bestuur.
– Bestuurssamenstelling: Zie Bestuur.
– Verslag van de activiteiten: Zie het Jaarverslag van het Bestuur de Jaarverslagen van de Coördinatoren.
– Financiële verantwoording: Zie het Financieel jaarverslag 2022 en de Begroting 2023.