Bestuur

Het bestuur van de IVN Afdeling Noordwest Overijssel bestaat uit 5 leden. Voor de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten wordt zij ondersteund door verscheidene contactpersonen/coördinatoren.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn in de Algemene Ledenvergadering weer herkiesbaar voor een periode van vier jaar. Zittingsperiode: totaal acht jaar.

Interesse in een bestuursfunctie of wil je eens een bestuursvergadering bijwonen, neem dan contact op met Roely Luyten.

Postadres van het IVN-NWO-afdelingsbestuur:
Het Eenspan 6
8332 JG Steenwijk

Samenstelling Bestuur:

Functie Naam
E-mail
zittingstermijn
Voorzitter Vacature
Secretaris Roely Luyten
IVN-secr.NWO@ziggo.nl
2021-2024
(Tweede termijn)
Penningmeester Maarten Punt
puntm@casema.nl
2021-2024
(Tweede termijn)
Bestuurslid Ingrid Even
ingrideven@hotmail.nl
2022-2025
(Eerste termijn)
Bestuurslid Willem-Jan Hoeffnagel
w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl
2022-2025
(Tweede termijn)
Ledenadministratie Roely Luyten
IVN-secr.NWO@ziggo.nl
2021-2024
(Tweede termijn)