Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Het doel van deze verordening is om burgers meer inzicht en invloed te geven op de gegevens die van ze zijn opgeslagen bij diverse organisaties. Ook IVN is een organisatie die gegevens van de leden bewaart en gebruikt.

Om een paar voorbeelden te geven van de opgeslagen gegevens, dan valt te denken aan naam, adres, mailadres, telefoonnummer, etc.

Onze afdeling maakt voor deze opslag van gegevens gebruik van de landelijke ledenadministratie. Daarop is de Privacy Statement van IVN Landelijk van toepassing.

Vanuit de landelijke ledenadministratie wordt informatie gehaald ten behoeve van de verzending van Koppel en van de verzending van de verzoeken tot betaling van de contributie en afdelings nieuwsbrieven.

Aangezien Koppel een blad is wat we als afdeling uitgeven samen met de KNNV Afdeling Noordwesthoek zijn de volgende procedurele afspraken gemaakt. Het resulterende bestand gaat naar de drukker Bijzonderdruk waarmee de volgende Verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Uiteraard slaan wij als IVN afdeling alleen die informatie op die nodig is voor het besturen van de afdeling en het bereiken van onze doelstellingen. Daarom worden geen Bijzondere Persoonsgegevens opgeslagen.

Ook doen wij onze uiterste best om de bewaarde informatie niet nodeloos te verspreiden. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan hebben wij een Datalek Procedure.