Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid, opgericht 2020, stelt zich ten doel duurzaamheid onder de aandacht te brengen van de eigen leden en het publiek. Sinds het voorjaar van 2021 bestaat de Werkgroep Duurzaamheid uit leden van zowel IVN Geldrop als IVN Mierlo. Door een overkoepelende werkgroep verloopt de samenwerking met de gemeente efficiënter en zijn voorstellen beter afgestemd. Door de uitwisseling van kennis en ideeën tussen beide IVN's kunnen we bovendien meer effect sorteren, zowel naar de gemeente als in het algemeen.  

Dit wil de werkgroep bereiken door:

  • het ondersteunen van de eigen coördinatoren en vrijwilligers via het aandragen van ideeën om duurzaamheid te integreren in bestaande en nieuwe activiteiten
  • meepraten binnen het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo door 2 leden per keer; gezamenlijk het voorbereiden van die kwartaalbijeenkomsten van het platform wat betreft de inbreng van IVN Geldrop
  • invulling geven aan de IVN-kraam tijdens de Andere Mert (jaarlijkse duurzame markt eind september)
  • het (mede) organiseren dan wel ondersteunen van lezingen en andere activiteiten
  • het publiceren van artikelen in Middenstandsbelangen, op de eigen website en waar mogelijk andere media

Contactpersoon is Marloes de Brouwer per mailadres:

bestuur@ivnmierlo.nl