Verslag vogelexcursie de Kwegt en Schoorkuilen Vogels

Verslag vogelexcursie de Kwegt en Schoorkuilen

Mierlo 23 april 2022

 

Zo’n 18 deelnemers hadden zich gemeld op deze mooie zaterdagochtend voor de vogelexcursie naar de Kwegt en Schoorkuilen georganiseerd door de Vogelwerkgroep.

Stipt om 8.30 uur vertrokken de auto’s naar Nederweert waar we rond 9.00 uur arriveerden. En het was meteen raak want op de naastgelegen akker werden een aantal gele kwikstaarten gespot. Vervolgens startte de wandeling op de uitkijkpost op de Kwegt waar de telescopen werden opgesteld. Hier zagen en hoorden we een aantal Lepelaars, ook in vlucht, krakeenden, slobeenden, kuifeenden, dodaars en grote zilverreigers en de aalscholverkolonie en knobbelzwanen en natuurlijk een groot aantal ganzen.

De tocht ging verder naar de aan de overzijde gelegen andere kijkpost en onderweg zagen we een aantal geelgorzen en hoorden we het “hoempen” van de roerdomp wat een indrukwekkend geluid is. Onder het genot van de zelf meegebrachte koffie en thee e.d. zagen we van nabij een ree die ons aandachtig aanstaarde. Na deze korte pauze zetten we koers naar het Sarsven en de Banen. Via een mooie wandeling over een knuppelpad en een moerassig gebied hoorden we van alles maar zagen ook een koekoek en een lijster voorbijvliegen. Ook de nachtegaal liet zich nog goed horen maar werd niet waargenomen.

Een kleine groep achterblijvers zag opeens een vreemde vogel die plaatsnam op een paaltje. Hij bleef goed zitten waardoor we ‘m goed konden zien en na enig speurwerk bleek het de draaihals te zijn. Opgetogen sloten we weer aan bij de groep en enige jaloezie over onze waarneming was toch voelbaar.

Maar er was nog meer te zien. Op de terugweg door een weiland kregen we uitstekend zicht op wat paapjes, roodborsttapuiten en een tapuit die lekker zat te rusten in het zonnetje. Ook een torenvalk kwam nog langs en was erg goed waarneembaar.

Al met al was het een zeer interessante excursie en heeft iedereen er erg van genoten. Onze dank gaat uit naar de leden van de VWG voor de organisatie en uitstekende begeleiding.

We kijken uit naar de volgende excursie!

Ontdek meer over

Deel deze pagina