Torenvalken

Contactgegevens: klik hier

Torenvalken Breda en verder.

De Torenvalken hebben al een flink aantal jaren rondgevlogen in de natuur rondom en buiten Breda. Meestal zo’n tien tot vijftien jonge mensen tussen de elf en de zevenenzestig jaar oud. De oudsten vallen onder de categorie Grijze Valken, makkelijk te herkennen aan hun grijzende veren, zij organiseren de kluit.

Soms hebben de Jonge Valken de metamorfose van Spitsmuis tot Torenvalk ondergaan en beginnen op elfjarige leeftijd aan een groen leven met de Torenvalken. Veel groene kennis om mee te doen aan een activiteit of wandeling door bos of hei, is niet nodig, die komt vanzelf wel aanwaaien bij ontmoetingen van mensen met een ‘hobby in het groen’. Zij zijn besmet met het groene Virus en dragen dat makkelijk over! Een aandoening waar je alleen maar plezier van kunt hebben.

Torenvalken komen overal, ze dalen o.a. neer bij een Natuurtuin, doen mee met de Natuurwerkdag of brouwen van alles in de Heksenkeuken. Soms, eens in de paar jaar, maken ze zelfs een traditionele midwinterhoorn uit een berkenstammetje, daarmee blazen ze de winter uit het land. 

Nieuwsgierig? Twijfel niet te lang anders is er een seizoen zo voorbij. Meld je aan voordat je spijt hebt dat je er niet eerder aan begonnen bent.

Aanmelden kan via contactgegevens, zie bovenstaande link.

Elke 2e zaterdag van de maand komen we bij elkaar.

Locatie wordt pas in de week voorafgaand bekend gemaakt.

Tijd: van 9.30u – 12.00u

Data met een * zijn afwijkend in verband met feestdagen of vakanties.

9 mei** Alleen als de meivakantie tot 10 mei duurt wijken we uit naar 16 mei.

4 juli *** is een hele dag!

 

Data voor het seizoen 2019/2020

14 september

Hoogte stage

  5 oktober *

Bio of biotoop?

  2 november *

Door de bomen het bos niet zien

 14 december

Bomen zonder piek

 11 januari

’t loopt geolied

  8 februari

Zoek te zelf maar uit

 14 maart

Ingewikkeld

 18 april *

Stoken in een goed huwelijk

  9 mei **

Wel of geen takkenwijf?

 13 juni

Spijkers op laag water

  4 juli ***

Dat wil wel vlotten