Gedrag en ongewenst gedrag

Regeling

Wij hebben regels omtrent omgangsvormen en ongewenst gedrag vastgesteld. Die geven aan hoe wij met elkaar omgaan, welk gedrag als ongewenst wordt aangemerkt en hoe we ongewenst gedrag tegengaan.

Vertrouwenscommissie

Iedereen die ongewenst gedrag ervaart of signaleert kan een beroep doen op de vertrouwenscommissie van IVN Mark & Donge.

In geval van seksueel misbruik of het vermoeden daartoe wordt de landelijke vertrouwenscommissie van IVN Nederland ingeschakeld.

Jeugdigen zijn extra gevoelig voor ongewenst gedrag en met name seksueel misbruik.

Daarom wordt voor alle IVN-vrijwilligers van jeugdgroepen een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd. Meer informatie hierover bij het secretariaat.

Als bijlage zijn opgenomen:

Omgangsvormen en Protocol Ongewenst gedrag

Werkwijze Vertrouwwenscommissie

Beide notities zijn vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 16 november 2016.

 

Contactgegevens Vertrouwenscommissie