Mark & Donge
Natuur in de Buurt
dinsdag25okt2022

Informatieavond over het Ulvenhoutse Bos

Het Ulvenhoutse bos, nu en in de toekomst

Waar: Pekhoeve Dorpsstraat 94 Ulvenhout

Wanneer: 10 november 2022

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

Toegang: gratis

Organisatie: IVN Mark & Donge, de Groene Koepel, Natuur- en Milieuvereniging Markkant

Sprekers: Liesbeth Adriaansens (voorzitter Groene Koepel), Ed Michels (projectleider Staatsbosbeheer), Peter von Meijenfeldt (voorzitter Markkant)

Gastheer: Fons Hoebink (IVN Mark & Donge)

Er blijkt een grote kennislacune te zijn over de situatie van het Ulvenhoutse Bos nu, en vooral in de toekomst.

Het werk aan het Ulvenhoutse Bos door kwelwaterherstel nadert na enkele jaren zijn afronding. Dit is een gemeenschappelijke actie van Staatsbosbeheer, Gemeente Breda, Waterschap en de provincie. Naast kwelherstel wordt ook aan herstel van zeldzame populaties planten gewerkt. Ed Michels geeft een toelichting over de voortgang.

Daarnaast blijkt de toekomst van de natuur van het Ulvenhoutse Bos, zelfs met de regeringsplannen om de stikstofdepositie tegen te gaan, uiterst onzeker te zijn. De kwetsbare natuur van het Ulvenhoutse Bos zou in 2030 nog maar voor 17 % levensvatbaar zijn. Deze score is verreweg het slechtste resultaat van alle Natura 2000-gebieden. Dit ondanks de vergevorderde kwelherstelmaatregelen die nu in uitvoering zijn, maar waar het stikstofminnend pijpestrootje de natuur al overwoekert. In de plannen van de regering en de provincie lijkt het Ulvenhoutse Bos over het hoofd gezien te worden!

Het betreft een informatieavond waar de feiten over het Ulvenhoutse Bos zakelijk gepresenteerd worden om bewustwording te stimuleren.

Programma: Gastheer Fons Hoebink

19.30 uur Opening door Liesbeth Adriaansens

19.35 uur Het Ulvenhoutse Bos Nu. Door Ed Michels over de kwelherstelmaatregelen.

20.30 uur Pauze

20.45 uur Toekomst van het Ulvenhoutse bos door Peter von Meijenfeldt. Met feitelijke toelichting over stikstofdispositie, inventarisatie piekbelasters, overleg via De Groene Koepel met GGA (gebiedsgerichte aanpak) en de plannen van regering en provincie.

21.30 uur Vragen en antwoorden

21.45 uur Afsluiting

==============================================================================

Voor toelichting zijn aanspreekbaar:

Joop van Riet: tel. 06-4007219  email: j.a.van.riet@outlook.com

Aad van Diemen: tel. 0161-431951 email: gallus12@casema.nl