2024-05-20 Natuurwandeling Markdal

De loop van de Mark

Het begint allemaal in een natte wei bij het Belgische gehuchtje Koekhoven: er borrelt grondwater op dat een beekje vormt dat zich al kronkelend een weg zoekt richting Breda. De stroom wordt gevoed door verschillende zijbeken en afwateringssloten. Het beekje wordt een beek en uiteindelijk een rivier die na 80 km overgaat in de Dintel en uitmondt in het Volkerak. We hebben het hier over de Mark.

Het Markdal

Het landschap van het Markdal is een typisch beekdallandschap, met een van oorsprong meanderende beek met drassige oevers. Op verschillende plaatsen langs de oevers lagen hogere zandbulten, de donken. In de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw werd de beek gekanaliseerd om een snellere waterafvoer mogelijk te maken. Dat was gunstig voor de landbouw, maar niet voor de natuur.

Natuurherstel

Aan het begin van de 21e eeuw is besloten de natuurlijke loop van de Bovenmark te herstellen. Rond 2004 zijn in het noordelijke deel (Bieberg) weer meanders in de rivierloop aangebracht. De grond eromheen wordt natuurlijk beheerd. De weilanden zijn omgevormd tot schraalgrasland, met een voedselarme bodem en hoge grondwaterstand. Momenteel wordt ter hoogte van Galder druk gewerkt aan herinrichting van het gebied. Met de aanleg van nieuwe natuur hoopt men het aantal planten- en diersoorten te vergroten.

Resultaten natuurherstel

Tijdens deze wandeling in de buurt van de Bieberg zien we wat het natuurherstel heeft opgeleverd. Het kwelwater dat hier omhoogkomt, is rijk aan kalk en ijzer en draagt daarmee bij aan een bijzondere plantengroei. Door de vistrap die is aangelegd, zwemmen er weer veel vissen in de Mark en daar komen de reigers graag op af. Oeverzwaluwen nestelen in de steile wanden. Kleine karekieten laten zich horen in het riet.

Tip

Een lentewandeling door deze natte natuurparel is een waar genot, maar trek voor de zekerheid wel laarzen of waterdichte schoenen aan.

Thema:

Ruimte voor water, natuur en mensen

Foto:

Lieneke Steijn

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht.

Inschrijven is mogelijk tot op de dag van de wandeling. Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats. Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken; het inschrijfformulier wordt dan niet geopend.

Markdal 20 mei
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina