2023-12-10 Wandeling De Duiventoren

De Duiventoren

De Duiventoren is een natuurgebied ten zuidwesten van Dongen. Het terrein is in bezit van Staasbosbeheer.

Waar komt de naam vandaan

Waar de naam vandaan komt, is niet duidelijk. Het gebied zou genoemd kunnen zijn naar Willem, heer van Duivenvoorde, die in de 14e eeuw de eigenaar was. Hij zou ook te maken kunnen hebben met de duiventoren die omstreeks 1600 bij een pachtboerderij van het Kasteel van Dongen stond. Zeker is wel, dat bij de Vijfeikenweg –  in wat nu het Mikkenbos heet – in de 18e eeuw de galg van Oosterhout stond. Sinds 2004 staat in de Duiventoren een zandstenen kunstwerk dat een duiventoren voorstelt. Het is een geschenk van het Cultuurfonds aan Staatsbosbeheer.

Gebiedsbeschrijving

De Duiventoren is voornamelijk een bosgebied. Een deel daarvan wordt “het Moerken” genoemd, wat aangeeft dat hier in vroeger tijd turf werd gestoken. De bodem is in sommige delen tamelijk drassig en venig. Op verschillende plaatsen zijn poelen en waterpartijen te vinden.  Er zijn echter ook stuifduinen die aan het begin van de 20e eeuw door Staatsbosbeheer zijn beplant om het zand vast te leggen. In de noordoostelijke hoek van het gebied liggen nog steeds stuifzanden die de Woeste Zee worden genoemd.

Begroeiing

De begroeiing van ‘de Duiventoren’ bestaat voor een groot deel uit naaldbomen en Amerikaanse eiken, maar er zijn ook percelen met gemengde begroeiing en er is een beukenbos. Het beheer is erop gericht, om door dunningen in  naaldhout en Amerikaanse eik een natuurlijker bos met  open ruimten en meer inheems loofhout te krijgen. De resultaten van dit beheer zijn op sommige plekken al goed zichtbaar.

Thema:

Winterwandeling

Foto: Lieneke Steijn

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht.

Inschrijven is mogelijk tot op de dag van de wandeling. Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats. Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken; het inschrijfformulier wordt dan niet geopend.

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina