Inschrijfformulier IVN-Natuurgidsenopleiding

Met het invullen en insturen van dit formulier geef je
je op voor de Natuurgidsenopleiding 2023-2024
van IVN Mark & Donge.

Met het inschrijven geef je aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de volgende voorwaarden:

* dat je bereid bent in de toekomst natuur- en milieueducatief (vrijwillgers-)werk te gaan verrichten, in principe binnen IVN verband.
* dat je lid moet zijn of worden van IVN  en daarmee automatisch van een IVN afdeling.
* dat voor het 
behalen van het IVN-Natuurgidsendiploma deelname aan de cursusactiviteiten verplicht is.
dat inschrijving pas definitief is na betaling van de cursusbijdrage.
* dat opdrachten binnen de daartoe gestelde termijn worden uitgevoerd en op de afgesproken datum worden ingeleverd.
* dat er stages volgens een bepaald (in overleg af te spreken) schema worden gelopen.
* dat bij voortijdig vertrek het cursusgeld niet wordt geretourneerd.
* dat je bij afsluiting van de gidsenopleiding  minstens 18 jaar oud moet zijn.
* dat je separaat van dit formulier een recente (pas)foto instuurt.

Opm: een aantal vragen (zoals over beroep en opleiding) zijn bedoeld om ons een beeld te vormen over je achtergrond als cursist.

Vul nu onderstaande gegevens in; velden met een rood sterretje zijn verplichte velden.