Contact gegevens

Postadres
Secretariaat IVN Mark & Donge
Rembrandtlaan 63, 4907 NM Oosterhout

Bankrekening IVN Mark & Donge: NL84 TRIO 0390 3020 82
Bij een betaling s.v.p. altijd je naam en de reden van betaling vermelden.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Lieuwe Kampen, 06-28977386
e-mail voorzitter@ivn-markendonge.nl
Secretaris: Marjan Horn, tel. 0162- 452101
e-mail secretariaat@ivn-markendonge.nl
Penningmeester: Marjon van Seeters, tel. 06-42346690
e-mail penningmeester@ivn-markendonge.nl

Algemeen bestuur (Dagelijks bestuur plus ...)
Ronald Bloemen, tel. 06-46904806
Aad van Diemen, tel.  0161-431951
Iris van der Vlerk, tel. 06-10221256
Gerard Sand, tel. 06-37613560

Websitebeheer: 
Irene Nicaise
Ronald Bloemen
e-mail: webmaster.mark.donge@ivn.nl
Als je grote foto's naar de website wilt sturen gebruik dan Wetransfer

Werkgroepen: deze contactgegevens vind je bij de betreffende werkgroep.