Werkgroepen

Alle activiteiten binnen IVN Leeuwarden e.o. worden georganiseerd door vrijwilligers binnen (werk-)groepen. Iedere groep heeft een coördinator of contactpersoon die je veelal per mail kunt benaderen. 

Overzicht (werk-) groepen en contactpersonen: 

Werkgroepen Naam Telefoonnummer E-mail
Vogels Corry van der Meer (058) 213 80 24  E-mail
Planten Vacant ---  
Jeugd Lysbet Hoekstra-Migchels 06 42 49 84 16 E-mail
Leeuwenboekje

Vacant

--- E-mail
Communicatie Vacant    
Bestuur Secretaris   E-mail

Vrijwilligers

Voor het organiseren van activiteiten is het IVN afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Natuurlijk kan men kiezen aan welke activiteiten men mee wil doen en hoeveel tijd men hieraan besteden wil. IVN-Leeuwarden kan altijd nieuwe enthousiaste vrijwilligers gebruiken! 

Een van de belangrijkste doelstellingen van IVN is educatie en dan is het logisch om ook kinderen te betrekken! We zijn dus  altijd op zoek naar mensen die leuke ideeën hebben en mee willen helpen met het organiseren van jeugdactiviteiten.Vrijwilligerswerk is niet alleen erg waardevol, maar het is in de meeste gevallen ook heel plezierig en levert vaak veel voldoening op.

Mocht u geinteresseerd zijn in één van de bovenstaande (werk-)groepen of lijkt het u leuk om op actieve wijze een handje mee te helpen aan de activiteiten van het IVN dan kunt u ons e-mailen.

Om een idee te geven van de werkzaamheden die een vrijwilliger kan doen kunt u een kijkje nemen bij de (werk-)groepen. U mag ook vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen om te ervaren of het iets voor u is.

Natuurlijk zijn eigen inbreng, ideeën en initiatieven altijd van harte welkom!