Werkgroepen

Zoals elk IVN kent ook IVN Vijlen-Vaals enkele werkgroepen

Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep van het IVN Vijlen Vaals doet jaarlijks meerdere tellingen door heel de gemeente Vaals. Elk jaar komt zij met een uitgebreid rapport over deze tellingen.
Klik hier om naar de Vogelwerkgroep te gaan
Woordvoerder: Hans Phijl,
tel.: 043 - 306 32 07
email: h.phijl@kpnmail.nl

Mossenwerkgroep

De Mossenwerkgroep komt één keer in de twee weken bijelkaar om de verzamelde mossen te determineren. Zowel korstmossen als mossen komen onder de binoculair en de microscoop te liggen.
Klik hier om naar de mossenwerkgroep te gaan
Woordvoerder: Hub Bonten, hubbonten@gmail.com

Jeugdwerkgroep

DeJeugdwerpgroep organiseert tenminste twee keer per jaar leuke, leerzame activiteiten die iets met de natuur te maken hebben rond een bepaald thema.
Woordvoerder: Jo Pelzer, tel.nr.: 043 - 306 22 18
Lid: Marianne Bonten, mariannebonten@gmail.com
Lid: Alexandra Seezink, alexandraseezink@gmail.com

IVN Clublokaal

IVN Vijlen-Vaals heeft de beschikking over een eigen Clublokaal. Dit IVN lokaal is gelegen aan de Lindenstraat 17, 6291AE te Vaals.

Werkgroep Natuurtuin "De Heebrig"

De Natuurtuin werkgroep "De Heebrig" komt elke week op zaterdag en dinsdag bijelkaar voor onderhoud te plegen aan de Natuurtuin "De Heebrig".
Klik hier om naar de natuurtuin werkgroep te gaan
Woordvoerder: Luc Stroman,
email: l.stroman@kpnplanet.nl
tel.: 043 306 41 24

Nieuwsblad "De Stegel"

Het IVN Nieuwsblad van de afdeling Vijlen-Vaals wordt verzorgd door Irene Zeferer en Jo Pelzer.
Redactieadres:
Woordvoerder: Irene Zeferer
Bergstraat 5, 6291 AX, Vaals
tel.nr.: 043 - 306 31 07
email: izeferer@knpmail.nl

Website

Vragen op- en of aanmerkingen voor de website?
Woordvoerder: Jacques Seezink
tel.: 06 22 71 26 69
email: jacquesseezink@gmail.com