Regio Maas en Mergelland

IVN, afdeling Vijlen-Vaals, is samen met tien andere afdelingen regionaal georganiseerd in de Regio Maas en Mergelland. Enkele malen per jaar komt men bij elkaar om informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke thema’s te bespreken.

De Regio wordt vertegenwoordigt door de Regiovertegenwoordiger die zitting heeft in de Landelijke Raad van de vrijwilligersorganisatie van het IVN. Daarnaast maakt de Regiovertegenwoordiger deel uit van het algemeen bestuur van het IVN District Limburg. De Limburgse regio’s maken gebruik van het District Limburg, dat functioneert als dienstencentrum ten behoeve van de afdelingen, o.a. door het organiseren van cursussen en studiedagen.