Over IVN Vijlen-Vaals

Het IVN Vijlen-Vaals, opgericht op 9 november 1962,  is een kleine, maar actieve afdeling van het Landelijk Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
Deze vereniging heeft als hoofddoel het verbreiden van de natuurbeschermingsgedachte: De waarde en de schoonheid van ons omringende natuur onder de aandacht brengen, zodat natuurbescherming een vanzelfsprekendheid wordt.

IVN Vijlen-Vaals heeft sinds 1974 de beschikking over de Natuurtuin "De Heebrig" waar veel vrijwilligers hun vrije uren in doorbrengen om het publiek de flora en fauna te laten zien die kenmerkend is voor Zuid-Limburg. Daarnaast hebben we ook een eigen IVN lokaal aan de Lindenstraat nr. 17, 6291AE te Vaals.

IVN Vijlen-Vaals kent ook verschillende werkgroepen buiten de genoemde werkgroep van "De Heebrig". Er zijn een Vogelwerkgroep, een Jeugdbegeleiders werkgroep die in samenwerking met IVN Heuvelland tal van activiteiten doen voor de basisscholen en er is nog een Mossenwerkgroep.