Hans Phijl onderscheiden

Uitgelicht

“Op vrijdag 25 april 2014 werd om 9.30 uur de heer J.F. (Hans) Phijl gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Phijl zet zich sinds jaar en dag in voor natuurbehoud en het behoud van vogels in de gemeente Vaals. Mede door zijn inzet is het aantal kerkuilen en steenuilen gestegen in de laatste jaren. Zijn fascinatie voor de natuur geeft hij tijdens vogelexcursies door aan de deelnemers. De heer Phijl is een stille kracht die zeer plichtsbewust zijn taken vervult en daarnaast nog tijd vindt om zorg te verlenen aan de bewoners van het Zorgcentrum Langedael. Ceremoniemeester bij de carnavalsvereniging en bestuurslid van de Duivenvereniging Eendracht maken het vrijwillige plaatje van de heer Phijl compleet.” Bron: website gemeente Vaals.

A jarenlang is Hans Phijl een van de pijlers van de IVN afdeling Vijlen-Vaals en maken wij dankbaar gebruik van zijn kennis en kunde. Als geen ander weten wij dat de hem uitgereikte Koninklijke onderscheiding een terechte verdienste is. Met gepaste trots mogen wij dan ook zeggen dat Hans een van onze actieve afdelingsleden is.

Navraag bij Hans leverde de volgende informatie op.

Hans Phijl is sinds 1979 lid van IVN Vijlen-Vaals. In 1986 werd hij IVN Natuurgids. Vanaf 1986 vervulde hij diverse bestuursfuncties. In 1986 volgde hij ook Leo Vanhouten op als coördinator van de vogelwerkgroep. Aanvankelijk had Hans de mezenkasten onder zijn hoede. Later kwamen er de Steen- en Kerkuilen bij. Vanwege de vele werkzaamheden die met dit alles gepaard gingen, koos Hans in 2001 ervoor zijn functie als bestuurslid neer te leggen.

Gedurende 10 jaren begeleidde Hans de leden van de jeugdwerkgroep. Samen met de jeugd werden er nestkasten gecontroleerd en zo werd kennis en liefde voor de gevederde vrienden aan de jeugdigen overgebracht.

Momenteel houdt Hans vogeltellingen bij, o.a. voor Sovon, Limburgs Landschap, Stichting ARK, Staatsbosbeheer, Vogelwacht Limburg en natuurlijk voor de Vogelbescherming waarvoor hij door deze laatst genoemde organisatie beloond werd met een speldje. De vogeltellingen betreffen ook speciale vogeltellingen zoals die van de Grauwe Klauwier en van andere roofvogels, maar ook van de Middelste Bonte Specht en van veel andere vogelsoorten.

Hans heeft een zwak voor roofvogels, speciaal voor uilen, zoals de Kerkuilen en de Steenuilen. Voornamelijk mede dankzij Hans zijn deze twee soorten vooralsnog behouden kunnen blijven voor Vaals en omgeving.

Hans is al meer dan 25 jaar lid van de Vereniging voor Vogelonderzoek Nederland (Sovon) en is tevens verbonden aan diverse landelijke uilen- en roofvogelwerkgroepen. En net zoals er voor vogels geen landsgrenzen bestaan, zo is Hans óver de grens actief lid van een kerkuilenwerkgroep bij de Natuurschutzbund NABU te Aken.

De interesse van Hans gaat verder dan alleen vogels. Via het IKL houdt hij zich bezig met de bescherming van vleermuizen. Binnen het IVN Vijlen-Vaals werkt hij al jaren mee in de onderhoudsploeg van natuurtuin de Heebrig te Vijlen en was hij lange tijd actief lid in de paddenwerkgroep.

Gedurende de vele jaren waren er ook tegenslagen te verwerken. Zo ontvielen Hans enkele werkgroep vrienden met wie hij vaak op pad was om de nestkasten te controleren. Ondanks het gemis van deze vrienden gaat Hans toch enthousiast door met zijn werk. Hij hoopt erop nieuwe mensen te ontmoeten die zich willen inzetten om de natuur, op welke manier dan ook, een handje te helpen. Nog steeds ervaart Hans dit vrijwilligerswerk als een fantastische hobby die veel voldoening geeft.

Met recht heeft de IVN afdeling Vijlen-Vaals Hans tot erelid van de vereniging benoemd. Als afdeling spreken wij de hoop uit dat we nog heel vaak een beroep op Hans mogen doen om zijn kennis en kunde over te dragen op jongere generaties.

Terug naar de Vogelwerkgroep