Verslag Polderbende 22 mei 2022 in de Klompenwaard

Op onze vorige tocht met de oudste kinderen hebben we stil gestaan bij alles wat de rivier ons brengt. Het belangrijkste daarbij was natuurlijk water en daarom zijn we daarmee deze keer verder gegaan. Omdat er niet zoveel aanmeldingen zijn, mogen de jongste kinderen ook mee en daardoor waren er ook weer een paar nieuwe kinderen bij. Dat is altijd leuk!

We zijn verdergegaan bij de rivier met het maken van nevengeulen. Intussen weten we dat het heel moeilijk is om de ingang stromend te houden, want met het water stroomt er ook zand in de geul en dat blijft liggen bij de ingang. We hebben natuurlijk bij de echte nevengeul gekeken of dit daar ook zo is en ja hoor, dat is hier ook een groot probleem. De kinderen hebben dammen gebouwd, lagunes gemaakt en allerlei verbindingen. Heel leuk om te zien. Er ontstaan eilandjes en er wordt volop gefantaseerd wie daar mogen wonen en hoe de bewoners dan aan land moeten komen. Maar slim als de kinderen zijn, wordt er een brug gevonden en geplaatst, dus alles is geregeld.

Wat we hebben gevonden kun je lezen door het verslag te downloaden: 

verslag polderbende mei 2022

polderbende mei 2022-2