Een bijzondere waarneming tijdens het vogelspotten op 5 mei

Tijdens de excursie vogelspotten in het waterrijk met IVN RijnWaal heeft Ben Brouwer een bijzondere waarneming gedaan. De Porseleinhoen liet zich zien terwijl Ben op de 15 deelnemers van de excursie stond te wachten.

In totaal zijn er 61 soorten waargenomen tijdens de excursie, onder vele andere:  Porseleinhoen, bruine kiekendief (foto), snor, tapuit, blauwborst, grutto, tureluur, kleine plevier, kleine karekiet, zwarte stern, bosruiter en groenpootruiter.