Vogels

Programma-activiteiten Vogelwerkgroep

  • Elke 2e zaterdag van de maand vogelwandeling voor iedereen die mee wil: 8.00 uur Bredasedijk 60 (t.h.v. Vic Wijnen). Kijk vooraf altijd op de website bij Activiteiten of de wandeling doorgaat (bijv. annulering vanwege coronamaatregelen.
  • Beheer en snoeiwerkzaamheden Liskes: doe ook mee!!
  • Wintertelling
  • Ganzentocht naar Zeeland
  • Inventarisatie nog nader te bepalen gebieden
  • Bezoek Diessens Broek: de bals van de watersnip!
  • Vroege vogelwandeling
  • Nachtzwaluw-wandeling en telling
  • Gierzwaluwentelling
  • Nestkastencontrole Natuurtuin

Luisteren naar VOGELGELUIDEN en leer ze!!!

Nieuws over onze vogels in Brabant: www.brabantsevogels.nl

De camera's van Beleef de Lente zijn weer opgesteld: www.beleefdelente.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Koos Slenders
per telefoon: 0497-572882
of mail Kslenders@zonnet.nl