Cursussen

De cursuswerkgroep probeert door middel van het organiseren van cursussen de doelstelling van de IVN te verwezenlijken. Dat doen we op twee manieren:

 1. Op de eerste plaats organiseren we cursussen voor niet-leden. Deze cursussen hebben tot doel de mensen dichter bij de natuur te brengen. We leren ze met andere ogen naar de natuur te kijken. Kleine momenten dicht bij hun eigen omgeving. De cursussen variëren van korte thema cursussen van enkele avonden, excursies tot aan basis natuurcursus die een half jaar duurt.
 2. Daarnaast worden cursussen georganiseerd voor eigen leden. Deze hebben tot doel om de actieve leden te ondersteunen bij hun activiteiten. Nascholingscursussen worden gehouden voor natuurgidsen, schoolgidsen en jeugdleiders. Daarnaast kan de natuurgidsencursus worden georganiseerd. Deze cursus wordt meestal in samenwerking met omliggende afdelingen georganiseerd. De natuurgidsencursus duurt anderhalf jaar met aandacht voor biologische kennis en educatieve vaardigheden. Het is de bedoeling dat de cursisten na deze cursus actief aan de slag gaan met NME (Natuur- en MilieuEducatie).Voor inlichtingen: info.ivnbe@gmail.com
  .
   

  Trainingen/cursussen van andere IVN’s

  Onze collega-IVN-afdelingen organiseren ook vaak cursussen, waarbij wij gevraagd worden dit onder de aandacht van onze leden/niet-leden te brengen.
  Hieronder vindt u enkele cursussen waarvoor wij zijn benaderd (mocht de link niet meer werken, dan heeft de andere IVN-afdeling de informatie verwijderd):
  Training Natuur doet je goed
  Cursus Biodiversiteit
  Cursussen en opleidingen – IVN