Lid worden

Lid van IVN worden

Lid IVN             ...............................................€ 24,-
Huisgenoot Lid IVN .....................................€   7,-

Donateur IVN      ...........................................€ 14,-
Huisgenoot Donateur IVN     .......................€   7,-

Als Donateur van IVN (Bergeijk-Eersel)
is het volgende gratis:

- Infofolder excursie en activiteiten jaarprogramma
- Entree lezingen en filmvoorstellingen
- Deelname aan publiekswandelingen
- Deelname aan activiteiten van de werkgroepen
- Nieuwsbrief IVN Bergeijk-Eersel (circa vier keer per jaar)

Als Lid van IVN (landelijk) ontvangt u,
naast al het bovenstaande, ook: 

- 4 x per jaar IVN verenigingsblad "Mens en Natuur"

Privacy statement IVN Bergeijk-Eersel

Opgave formulier (volledig invullen s.v.p.):