Litscherveld

Litscherveld

Heerlen 8 maart 2022

Het Litscherveld is een klein natuurgebiedje wat ligt tussen de Beersdalweg, Rennemig, Schelsberg en de Huisbergerstraat. Het gebiedje is ongeveer 15 ha groot. Door het gebied lopen twee beken, de Schroetenbeek (achter de Rennemig) en de nieuwe Caumerbeek. In het gebied ligt een waterbergingsgebied van het waterschap. Langs de Schroetenbeek liggen een aantal mooie bosrestanten. Langs de nieuwe Caumerbeek ligt een klein restantje van een broekbos. Het Litscherveld maakt deel uit van het Caumerbeekdal wat zich als een groene long vanaf de Heerlerbaan naar Hoensbroek slingert. In het gebied ligt de Eurohandel, een tuincentrum dat een groot oppervlakte inneem en een politiehondenschool. Aan de Huisbergerstraat ligt tevens het milieupark.

Het is een geliefd wandel-en hondenuitlaatgebied. Wat natuur betreft is het een leuk gebiedje waar verschillende soorten vogels voorkomen en ook de insectenwereld is goed vertegenwoordigd, vooral wat vlinders, libellen en bijen betreft. Hier komen ongeveeer 25 soorten libellen voor.

Langs het wandelpad lang de Schroetenbeek bloeien in het voorjaar veel sleutelbloemen. Je hebt daar ook een grote kans om eekhoorns aan te treffen. Achter het milieupark ligt een oude mijnslibvanger. In de winter kan je daar waterpiepers en oeverlopers aantreffen en in de zomer het witgatje en de kleine plevier. Het waterbergingsgebied dat aansluit op de mijnslibvanger bestaat uit rietveld waarin kleine karekieten en rietgorzen broeden, ook de waterral laat zich daar vaak horen. In het Litscherveld komt ook de zeldzame bosorchis voor. En in de beek tussen de mijnslibvanger en het fietspad is de bijzondere reuzenpaardenstaart te zien.

Benieuwd naar meer beelden van dit mooie gebiedje? Ga de Facebook pagina: Behoud natuur Litscherveld. Ook organiseren wij deze zomer een excursie door dit gebied.

Deel deze pagina