Gemert Bakel Milheeze De Rips
Water
zondag27dec2020

Jaaroverzicht Vissen & Amfibieënwerkgroep IVN Gemert-Bakel

JAAROVERZICHT VISSEN & AMFIBIEËNWERKGROEP 

Ondanks dat het coronavirus afgelopen jaar grotendeels domineerde hebben we met onze Vissen & amfibieënwerkgroep toch nog verschillende keren onze amfibieën en vissen kunnen monitoren. 

padden wegen

Het jaar begon met het plaatsen van amfibieënschermen aan de Hemelsbleekweg en aan de Vlinkert in Bakel. Elke morgen werden de emmers geleegd en de amfibieën veilig overgezet. Afgelopen jaar zijn we ook als werkgroep aangemeld bij Padden.nu en zijn daar de resultaten van wat er in de emmers zat te lezen. Werkgroep lid Lars Vane zorgt dat deze tellingen worden ingevoerd.  Ook werden er door Lars, Hans, Wessel en Vincent amfibieën gewogen en gemeten. Dit meten en wegen gaat komend voorjaar ook weer gebeuren op verzoek van RAVON. Want meten is weten! 

amfibieënschermen paddenschermen paddentrek amfibieëntrek Slechts enkele dagen voordat Covid-19 als pandemie werd erkend- op zondag 8 maart- gingen we gezamenlijk op poelenonderzoek bij de Mortelse toren. Er werden toen 3 soorten salamanders aangetroffen, kokerjuffers, bruine kikkers en gewone padden.Op 17 en 18 maart hielpen we met enkele leden van onze waterwerkgroep om de 6.000 bomen en struiken voor de afgelaste boomfeestdagen Gemert-Bakel in de grond te zetten.

boomfeestdagen

 Daarna volgende er een rustige periode door de corona-crisis waardoor de lezing in april van Mick Vos over zoetwatervissen in het clubgebouw geannuleerd moest worden. 

salamander Op 1 juni gingen we geheel corona-proof vissen monitoren in de Snelle loop ter hoogte van de Walgraafseweg. We troffen hier snoek, bittervoorn, zeelt, 10-doornige stekelbaars, kleine modderkruiper, riviergrondel, vetjes, marmergrondel, kikkervisjes en verschillende soorten libellen- en jufferlarven aan. Ook de lokale omroep was ter plaatse voor een interview: https://youtu.be/U6Bv6TVedZk

Begin juni werd landelijk besloten om de Slootjesdagen 2020 vanwege corona dit jaar niet door te laten gaan. 

snelle loop snelle loop Op maandagavond 15 juni gingen we weer corona-proof op pad om de amfibieënstand in enkele poelen in Bakel te onderzoeken. De mooiste vondst van die avond was een neontene kleine watersalamander. 

neotene kleine watersalamander Maandagavond 29 juni hebben we gemonitord op de Boerdonkse Aa en de Hurkse loop. We hoopten de grote modderkruiper aan te treffen. Helaas hebben we deze niet gevonden maar wel weer mooie soorten als de riviergrondel, snoek, ruisvoorn, bittervoorn, blankvoorn, zeelt, kolblei, stekelbaarsjes, marmergrondels, bermpjes en kleine modderkruipers.En een behoorlijk aantal uitheemse rivierkreeften en inheemse en uitheemse poelslakken en verschillende soorten zoetwatermossels.

hurkse loop snelle loop

Maandagavond 6 juli gingen we wederom op onderzoek uit. Deze keer bij de Peelse Loop en omgeving. Ook enkele buurtkinderen schepten vol enthousiasme mee.
We troffen o.a ruisvoorns, bittervoorns, blankvoorn, bermpjes, riviergrondel, snoeken, marmergrondel, salamanders en kikkervisjes aan. Het was weer een mooie avond waarbij de jeugd/kinderen weer veel hebben geleerd. We vinden het fantastisch als we kinderen zo enthousiast kunnen krijgen!  En op maandagavond 20 juli hebben we gemonitord bij de Snelle loop en poel aan de voet van de Mortelse toren. Een mooie warme zomeravond waar vol enthousiasme het onderwaterleven werd bemonsterd. In de Snelle Loop veel 3-doornige stekelbaars, kleine modderkruipers, marmergrondel en bittervoorntjes van klein formaat. De poelen blijken door de droogte van 2018 en 2019 een flinke klap te hebben gehad qua insecten die in het water leven. Wel salamanders, dikkopjes van de groene kikker en larven van watertorren.

Op maandagavond 3 augustus hebben we met enkele leden onderzoek verricht op de Stippelberg. Hier troffen we o.a riviergrondels, kleine modderkruipers, ruisvoorns , salamanders en groene en bruine kikkers aan. Verder behoorlijk veel bootsmannetjes, de geelgerande watertor, kikkervisjes van de groene kikker, weidebeek- en bosbeekjuffers en zagen nog een Zuidelijke Glazenmaker vliegen en een levensbarende hagedis wegschieten. Moeilijk was het om te zien dat de Stippelberg zo ontzettend te lijden heeft onder de droogte maar dat aan de randen van dit natuurgebied de grote beregeningshaspels volop aanstonden. 

kinderen natuur hans van berlo

Zondag 9 augustus moesten er helaas voor het derde jaar op rij vissen gered worden van het droge.... Deze keer in de Landmeerse loop en de Snelle loop. Samen met waterschap Aa en Maas werden er met vereende krachten vele grote en kleinere vissen gered en overgezet in de Aa in Boerdonk en Bakel. Helaas was het voor veel vissen al te laat, wat een ontzettend treurige aanblik gaf. Die dag was Menno Bentveld samen met cameraman en regisseur Geertjan Lassche aanwezig voor een documentaire over water in Nederland die in het voorjaar wordt uitgezonden. Hetzelfde team maar dan aangevuld met BNN journalist Lorenzo Fränkel was enkele dagen later nog eens aanwezig in Laarbeek voor nog meer opnames voor deze 4-delige documentaire.  De opnames gingen in dit geval specifiek over de gevolgen van de droogte op de Brabantse zandgronden. 

geertjan lassche menno bentveld hans menno bentveld

Maandagavond 7 september hebben we vissen gemonitord in de Snelle loop ter hoogte van de Beeksedijk.  Eerst in het EVZ gedeelte en daarna verder stroomafwaarts. Het was een erg magere vangst; een snoek, een paar vetjes, kleine modderkruiper en een zeelt, stekelbaarsjes en voorntjes maar voornamelijk de exotische marmergrondel en Californische rivierkreeftjes, wat libellen en juffer larven en een waterschorpioen. Opvallend was ook dat er erg weinig kikkers rondsprongen langs de oevers.

 

Op 19 september hebben we met enkele waterwerkgroep leden meegedaan aan de World Clean Up Day 2020. Meer dan 90 mensen in alle leeftijden hebben ruim 175 zakken aan zwerfvuil uit onze natuur gehaald. Schoon Gemert-Bakel, VELT Gemert en IVN Gemert-Bakel samen voor een schonere wereld.  De World Clean Up Day  was meteen het laatste wat we afgelopen jaar gezamenlijk hebben gedaan. De corona besmettingen liepen helaas weer hard op....

14 november vond de jaarlijkse RAVON-dag voor het eerst online plaats. De RAVON-dag 2020 met zeer interessante lezingen is via deze link helemaal terug te kijken: https://youtu.be/ZB3VwJlmDjo

Verder hebben we afgelopen jaar wederom meerdere intense gesprekken met het waterschap over het enorme droogteprobleem gevoerd en hebben we foto's aangeleverd voor de fotochallenge van de BMF om verdroging een gezicht te geven: https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/geef-verdroging-een-gezi...

World Clean Up Day IVN Gemert-Bakel We kijken ondanks alles toch positief terug op afgelopen jaar, want al hebben we minder samen het waterleven kunnen onderzoeken; de keren dat we het wel deden hebben we misschien wel dubbel zo hard genoten. We kijken vol goede moed vooruit naar het komende jaar waarin we velen van u weer hopen te ontmoeten en weer een prachtige Slootjesdag te kunnen organiseren en wellicht….vinden we volgend jaar dan eindelijk die grote modderkruiper eens. 

De beste wensen voor het komende jaar, blijf gezond en tot ziens! 

IVN Gemert-Bakel Water-Vissen & Amfibieënwerkgroep 

traject snelle loop beneden loop 2020

kerstwens