Gemert Bakel Milheeze De Rips
IVN
Op
zondag18apr202106:00

Excursie Stippelberg AFGELAST

Excursie natuurgebied De Stippelberg 

Vanwege de Covid-19 ontwikkelingen afgelast. 

Ga mee op een vroege Lente wandeling met IVN Gemert-Bakel naar natuurgebied De Stippelberg op zondag 18 april. De Stippelberg is een natuurgebied van 975 Ha dat ligt op de Milheezerbreuklijn (een zijtak van de Peelrandbreuk die enkele kilometers ten zuidwesten van de Stippelberg ligt) en op een terrasrand van de Pleistocene Maas Door deze breuk en terrasrand  vindt men hier hoogteverschillen in het landschap met een afwisseling aan bodem en de daarbij behorende plantensoorten. Ook liggen hier zogenaamde 'stippels' : oude stuifduintjes. De Stippelberg zelf ligt op de Peelhorst.  Aardrijkskundig gezien is dit gebied dan ook erg waardevol. Oorspronkelijk maakte het gebied uit van de uitgestrekte natte heidegebieden van de Brabantse Peel.

Stippelberg

Aan het einde van de 19e eeuw werd het ontgonnen en omgevormd tot een bosbouwgebied met vooral Grove dennen en Amerikaanse eiken. De Stippelberg is sinds 1993 eigendom van Natuurmonumenten en is cultuurhistorisch gezien een redelijk gaaf voorbeeld van houtproductiebos uit eind 19e en begin 20e eeuw met de typische laanbeplanting en rasterverkaveling. In de noordhoek van het bos ligt een intacte antitankgracht uit 1939 wat een voorloper van de Peelraamstelling was. In het bos komt men ook enkele vochtige schrale graslandjes en heiderestanten tegen. Tijdens deze vroege vogel wandeling kunt u verschillende soorten aan bosvogels zien en horen zoals verschillende spechtensoorten, de boomkruiper en boomklever, winterkoninkjes, vlaamse gaaien, tjiftjaffen, vinken, staartmeesjes, zwartkoppen , de havik en de wespendief. 

Samenkomst om 06:00u bij de boswachterswoning die in 1900 werd gebouwd door de Heidemij , Stippelberg, 5764 PA De Rips  (51.5264,5.7976)  

Deze excursie is onder voorbehoud i.v.m de Corona-crisis. Houdt voor meer informatie deze website en het Gemerts Nieuwsblad in de gaten.

Stippelberg Tekst en foto's: J. Renders 

Stippelberg

Algemene informatie

zondag 28 maart 2021 - 10:42