Ommetje Zesgehuchten - Gijzenrooi

Ommetje Zesgehuchten - Gijzenrooi

Ommetje Gijzenrooi

Algemene Beschrijving:

De wandelroute loopt eerst door het centrum van Zesgehuchten , rijk aan geschiedenis, en dan door het natuurgebied Gijzenrooi met zijn goed bewaard gebleven karakteristieke landschap en bijzondere flora en fauna. De zand- en graspaden kunnen soms behoorlijk drassig zijn. Geschikt schoeisel is aan te raden.

Langs de route zelf zijn geen horecagelegenheden, wel vlakbij start- en eindpunt. Op enkele plaatsen staan bankjes langs het pad.

Het is in afstand het langste Ommetje, maar de route bestaat uit een drietal lussen, die ook elk apart kunnen worden gelopen.

Gebiedsbeschrijving:

De wandeling gaat door het centrum van Zesgehuchten waar op diverse plaatsen uitleg wordt gegeven over de historische achtergrond.

Daarna volgt Gijzenrooi met in het centrale deel een moerasbos, daar omheen de natte beemden en dan de iets hoger gelegen perceeltjes in de vorm van bolle akkers.

Het Natuurgebied Gijzenrooi is eigendom van en in beheer bij Brabants Landschap.

Waar is ons boekje verkrijgbaar?