Ommetje Coevering

Ommetje Coevering

Ommetje Coevering

Algemene Beschrijving:

De Coevering was een belangrijke uitbreidingswijk van Geldrop in de zestiger jaren met uiteenlopende woonvisies. Naast plannen voor veel hoogbouw (als enige wijk in Geldrop) werd het oostelijk deel rechthoekig ingetekend met straten die namen kregen van ontdekkingsreizigers. Dat betekende een rijtje gemakkelijk beschikbare namen, maar zonder enige historische relatie met de wijk. De uitbreiding (1969-1970) in de richting van de net geopende A67 kende een vrijere opzet. Ook hier zouden de straten de naam van een ontdekkingsreiziger krijgen. Door de inzet van de bewoners werden het straatnamen die veel meer relatie met het omringende gebied en de natuur hebben. De Mackenziestraat vormt een uitzondering. Voor de ruimte tussen bovengenoemde delen van de wijk en de Kleine Dommel ontwikkelde de gemeente in 1973 een geheel nieuwe visie. Een nieuwe vorm van hoogbouw: terraswoningen met uitzicht op het beekdal en onderbroken door een ‘groene long’. Zelfs op de tv werd hier aandacht aan besteed.