Overig

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Geldrop 2 juni 2023

Dat geldt zeker voor ons Jeugd IVN.

Al vele jaren zetten Arend Jan en Christel zich samen met andere vrijwilligers actief in voor de werkgroep Jeugd van IVN Geldrop. Al spelenderwijs laten ze kinderen in de leeftijd van
7-12 jaar de natuur beleven en maken hen bewust van de waarde van de natuur.

Eind april had ik een afspraak met Arend Jan en Christel. Ik wilde wel eens horen hoe zij deze kinderen weg weten te houden van de computer en ze bovendien ook nog enthousiast te krijgen.

Arend Jan coördineert alle activiteiten van de werkgroep en stelt in overleg met nog 4 vrijwilligers elk half jaar een programma samen. En dat programma is omvangrijk: 2 keer per maand is er een activiteit. Het is zeer gevarieerd en speelt zich voornamelijk buiten af: Jeugdkamp, wilgen knotten, heide schonen, speelbos, speurtocht met GPS. Maar er zijn ook thema-avonden over bijvoorbeeld de vleermuis. Soms zijn het bestaande, terugkerende, activiteiten, maar regelmatig staan er ook heel nieuwe activiteiten op het programma, zoals het installeren van een wildcam, wedstrijd afvalprikken (wie de hoogste score krijgt) etc. Die nieuwe ideeën komen soms uit het eigen creatieve brein of soms uit het regio-overleg. “De uitdaging is om iets neer te zetten dat kinderen en ouders leuk vinden” aldus Christel,”

Alle activiteiten hebben gemeenschappelijk dat er een leerdoel is, focus is op verbanden zien   en bewust met de natuur omgaan. Belangrijk daarbij is samen plezier maken, samen beleven.

Als ik met beiden praat valt me direct op hoeveel energie en hoeveel lol ze daarin hebben, ook al kost het hen meerdere uren per week. Zowel Arend Jan als Christel werken beroepsmatig al met kinderen en hebben jarenlang veel ervaring opgebouwd. Daarnaast vinden beide het organiseren van activiteiten voor deze leeftijdsgroep nog steeds heel inspirerend.

Er is wel sprake van een taakverdeling maar veel dingen doen ze toch ook samen, met hulp van de andere vrijwilligers natuurlijk. Arend Jan verstuurt meestal de uitnodigingen via email naar de ouders. Christel draagt zorg voor de contacten met ouders. Samen met de andere vrijwilligers zetten ze routes uit, doen ze controles vooraf, kopen ze noodzakelijke attributen , etc.

Het verantwoordelijkheidsgevoel gaat ver. Christel: “Je moet elk denkbaar risico zoveel mogelijk uitsluiten, veel aandacht hebben voor veiligheid, zorgvuldig met privacy omgaan en transparant zijn in communicatie. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in veilige handen zijn”.

Waar halen ze de energie toch vandaan?

“Als je kinderen enthousiast bezig ziet, geeft dat heel veel energie. Je wordt dan zelf ook enthousiast.  Als activiteiten slagen geeft dat altijd veel voldoening”. Zeker ook als we zien dat nieuwe activiteiten goed vallen bij de kinderen. Bovendien zijn nieuwe activiteiten ook voor ons zelf leerzaam”, aldus Arend Jan.
Christel: “Energie komt ook van de bedankjes van de ouders en de kinderen zelf.”

En zo is de cirkel rond: enthousiaste begeleiders, enthousiaste kinderen en tevreden ouders en de natuur profiteert daarvan.

Werkgroep jeugd zoekt nieuwe vrijwilligers ter ondersteuning

Momenteel zijn er 32 kinderen ingeschreven. Opmerkelijk is dat de opkomst dit jaar minder is. Ook de aanwas blijft achter. Afgelopen jaar moest er nog een ledenstop worden ingevoerd, omdat er te weinig begeleiding was voor 45 kinderen. Maar nu zijn nieuwe kinderen weer welkom. Komend schooljaar verwacht men dat de aanwas weer aantrekt en reden om nu een oproep te doen voor extra ondersteuning.

Van een nieuwe vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij veel affiniteit heeft met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar; het leuk vindt om gezamenlijk activiteiten te organiseren met natuurbeleving en dat met andere werkgroep leden uit te voeren. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
Kennis van de natuur is niet per se nodig (wel heel welkom!), maar als daar behoefte aan is, kunnen er altijd cursussen binnen het IVN gevolgd worden. Bijna alle activiteiten vinden buiten in de omgeving van Geldrop-Mierlo plaats.
Er zijn veel activiteiten, maar je hoeft niet altijd aanwezig te zijn.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met: jeugdivngeldrop@gmail.com  

Een activiteit van de jeugd bijwonen is ook altijd mogelijk.

José Rögels

Ontdek meer over

Deel deze pagina