Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep heeft als doel: Het vergroten en delen van kennis over vogels. We doen dit door middel van onderling ervaringen uitwisselen.

De groep is heel divers: de een telt broedvogels voor Sovon, de ander houdt van het fotograferen van vogels, weer een ander neemt deel aan de wintertellingen in het Bargerveen. Maar je kunt ook gewoon genieten van de vogeltjes bij de voedersilo in je tuin.....De gemeenschappelijke deler is dat we allemaal dol zijn op vogels en dat we van elkaar willen leren.

Door met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen en met elkaar op pad te gaan vergroot je je kennis en word je nog enthousiaster.

 

Agenda excursies VWG 2021 :

Wij hopen snel weer excursies te kunnen organiseren!

 

Heb je ook belangstelling voor de vogelwerkgroep?

Je kunt mailen naar:  boukjetoussaint@hotmail.com of naar ivnemmeneo2@gmail.com.