algemene ledenvergadering 2023

Diepenheim 30 maart 2023

 

Alles wat in deze mededeling staat is voor verantwoording van de opsteller webmaster.diepenheim@ivn.nl, die persoonlijk bij de vergadering aanwezig was.

Het bestuur bestaande uit Hans Langkamp (voorzitter), Henk Jan Kempers (secretaris) en Wilfred Luitse (penningmeester), had alle leden uitgenodigd voor een eerste jaarvergadering sinds 2019. Deze bijeenkomst werd gehouden op 30 maart in de Hofhuiszaal van De Pol. 18 leden hadden gehoor gegeven aan de oproep.

Na uitleg van de voorzitter dat er omissies waren geweest, veroorzaakt door Corona, ziekte en persoonlijke problemen, werd al snel duidelijk dat we niet te veel achterom dienden te kijken naar wat er allemaal niet goed gegaan was, maar dat de focus vooral moest liggen op de toekomst om de zaken die niet goed waren gegaan beter te laten verlopen.

Wel werden enkele activiteiten met name genoemd (met het risico dat je andere vergeet) die wel zeer geslaagd waren geweest.

Zaken die op zeer korte termijn aandacht vragen zijn in elk geval

  • Leden die de kar willen trekken bij de werkgroep educatie voor het basisonderwijs
  • Vervanging voor de werkplaats voor het vervaardigen en opslaan van nestkastjes en voedertafels
  • Het bestuur nodigde aan het einde van de vergadering alle leden uit om een mail te sturen naar het secretariaat ivndiepenheim@hotmail.com om ideeën en wensen kenbaar te maken hoe we de vereniging op de toekomst kunnen voorbereiden.

 

Deel deze pagina