Over De Wâlden

De Wâlden is een kleine, maar actieve IVN-afdeling. Met nog geen honderd leden en donateurs organiseren we een twintigtal excursies en andere activiteiten per jaar. Ons "werkgebied" bestaat grofweg uit het zuidoosten en oosten van de provincie Friesland. Ook participeren wij, samen met twee andere partners, in de Stichting Elzegea, die in een deel van ons werkgebied ook per jaar een aantal excursies en lezingen organiseert over het landschap en de natuur van de "Noardelike Fryske Wâlden".

 

It Plûske

Vier maal per jaar verschijnt ons digitale tijdschrift: It Plûske, met wetenswaardigheden, excursieverslagen en bestuursmededelingen.