De Wâlden
Landschap
Op
dinsdag14jun202219:00

Excursie Zwagermieden

Volwassenen

Een waterrijk gebied met bosjes en rietvelden en ook met veel vogels. 

Het gebied maakt deel uit van de zogenaamde Natte As, een strook van 

aaneengesloten natte natuurgebieden die van zuidwest naar

noordoost dwars door Friesland loopt.

 

Locatie: kruising Miedwei, Hamsterpaad

 

Info+opgave verplicht: Sije Schotanus 06 29397191 na 18.00 uur

 

Algemene informatie

zondag 5 december 2021 - 15:56