Vertrouwenspersonen

Het bestuur van IVN Best streeft naar geestelijk welzijn en een plezierige omgang met elkaar. Bij ongewenst gedrag graag contact opnemen met een van de twee vertrouwenspersonen van onze vereniging: