Seizoenblad

Ieder kwartaal ontvangen de leden van IVN Best het Seizoenblad. De laatste vier nummers kunt u hier inzien en/of downloaden.

Seizoenblad 2023 lente

Seizoenblad 2022 winter

Seizoenblad 2022 herfst

Seizoenblad 2022 zomer

Kopij

sturen naar de redactie: seizoenblad.ivnbest@gmail.com

Een artikel mag max. 600 woorden bevatten + 1 foto, die als losse bijlage moet worden meegezonden

Adverteren/blad sponseren?

Door het plaatsen van advertenties is het mogelijk om 4x per jaar voor ieder IVN-lid een Seizoenblad te laten drukken.

Wilt u weten hoe ook u een advertentie in ons blad kunt zetten en wat de voorwaarden en tarieven zijn, neem dan contact op met Marian Alkemade. (e-mail: marianivn@kpnmail.nl).
Uw (bedrijfs)naam noemen kan al vanaf 25 euro per jaar.