Seizoenblad

Ieder kwartaal ontvangen de leden van IVN Best het Seizoenblad. De laatste vier nummers kunt u hier inzien en/of downloaden.

Seizoenblad 2023 herfst

Seizoenblad 2023 zomer

Seizoenblad 2023 lente

Seizoenblad 2022 winter

Kopij

sturen naar de redactie: seizoenblad.ivnbest@gmail.com

Een artikel mag max. 600 woorden bevatten + 1 foto, die als losse bijlage moet worden meegezonden

Adverteren/blad sponseren?

Door het plaatsen van advertenties is het mogelijk om 4x per jaar voor ieder IVN-lid een Seizoenblad te laten drukken.

Wil je weten hoe ook jij een advertentie in ons blad kunt zetten en wat de voorwaarden en tarieven zijn, neem dan contact op met Marian Alkemade. (e-mail: marianivn@kpnmail.nl).
Je (bedrijfs)naam noemen kan al vanaf 25 euro per jaar.