Automatische incasso

Wat betekent het voor jou?

Aan de huidige en toekomstige leden wordt gevraagd om de vereniging te machtigen voor automatische incasso. Dit geldt alleen voor leden die zich rechtstreeks hebben aangemeld bij IVN afdeling Best.

De machtiging geldt voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie en bij inschrijving als deelnemer aan bepaalde activiteiten uit het jaarprogramma, waar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Het is een doorlopende machtiging, die vervalt na opzegging van het lidmaatschap.

Op het machtigingsformulier en op de website van je bank staat informatie over het machtigen, hoe je een incasso kan laten terugboeken, kan blokkeren of intrekken.

Het machtigingsformulier

Het machtigingsformulier, waarbij de gegevens van de vereniging al zijn ingevuld, moet je printen en volledig en duidelijk invullen en ondertekenen. Wij mogen alleen een ondertekende machtiging gebruiken, dus dit vooral niet vergeten. Stuur dit formulier in een envelop aan Penningmeester IVN Best, Rembrandtlaan 34 , 5684 AE Best
Voor alle leden op hetzelfde huisadres is één machtiging voldoende.

Wat gebeurt na het opsturen van het formulier?

De machtiging wordt vastgelegd in onze ledenadministratie en alle machtigingen worden bewaard. In het decembernummer van ons blad zal de datum worden vermeld waarop de contributie wordt geïncasseerd, met het kenmerk zoals dit op je bankafschrift zal staan. Het afgeschreven bedrag is het totaal voor alle leden op hetzelfde adres.

Een wijziging van het banknummer, de tenaamstelling, of andere gegevens, zoals altijd graag doorgeven aan de secretaris van de vereniging.