De Sonse Heide en het Oud Meer

De Sonse Heide ten westen van de gemeente Son en Breugel vormt samen met de Nieuwe Heide in Best een groot aaneensluitend bos- en natuurgebied. Het Sonse gedeelte beslaat ongeveer 300 ha. Evenals in Best zijn de bossen gemeentelijk bezit. Sinds 2021 wordt er gemeenschappelijk beleid voorbereid voor het hele gebied. In de nieuwe visie staan klimaatbestendigheid en biodiversiteit centraal. Dit betekent dat er in de toekomst meer verschillende inheemse bomen en struiken zullen worden aangeplant.

Het bosgebied is van oudsher hoofdzakelijk een productiebos met veel dennen. Hier en daar zijn er ook lariksen en sparren te vinden. In het Sonse gedeelte ligt een natuurgebied van 34 ha dat bestaat uit heide, grote stuifduinen, moeras en een groot ven: het Oud Meer. Rond dit ven liggen de loofbossen met eiken en berken met een ondergroei van allerlei struiken.

Op het Oud Meer, dat een beschermde status heeft en gedeeltelijk niet toegankelijk is, zijn watervogels te zien zoals de geoorde fuut en de kuifeend. De vegetatie van de oevers is een paradijs voor waterjuffers en libellen. Ze zijn hier dan ook massaal te vinden.

In het gebied zijn diverse wandelroutes uitgezet.

Vanaf de horeca uitspanning Bevrijdende Vleugels is door IVN Son een kabouterpad aangelegd voor ouders met kleine kinderen.  IVN Best programmeert regelmatig wandelingen en speciale excursies naar dit gebied.