De Nieuwe Heide en het Langven

De Nieuwe Heide is eigendom van de gemeente Best, beslaat ongeveer 250 ha en is gelegen ten oosten van de bebouwde kom van Best. Het gebied vormt samen met de Sonse Heide een groot aaneensluitend bos- en natuurgebied.

De Nieuwe Heide is een afwisselend gebied met vennen, stuifduinen, bos en heide. De stuifduinen zijn grotendeels bebost.

Het bosgebied bestaat voornamelijk uit naaldhout vermengd met loofhout. De van oorsprong inheemse grove den is hier in de 19e eeuw op de woeste gronden aangeplant om zandverstuivingen tegen te gaan. Deze worden ook wel mast- of pijnbomen genoemd. Een vliegden is een door natuurlijke uitzaaiing verspreide grove den. Begin 20e eeuw zijn er vooral Oostenrijkse en Corsicaanse dennen aangeplant. Omdat deze dennen rechte stammen hebben, waren ze heel geschikt als stuthout in de gangen voor de Limburgse mijnbouw.

De hoofddoelstellingen van dit bosgebied zijn houtproductie en recreatie. In het zuidwesten ligt een klein heidegebied met een aantal vennen, waarvan het Langven het grootste is. Het vennencomplex is het leefgebied van diverse soorten amfibieën. De heikikker en de rugstreeppad zijn bijzondere soorten die hier voorkomen. De heide die periodiek door schapen wordt begraasd, is ook het leefgebied van de levendbarende hagedis. Het beschermde heidegebied is tevens de biotoop voor wilde bijen, krekels en vlinders.

Vanaf 1995 worden hier door de vogelwerkgroep van IVN Best roofvogels en uilen geïnventariseerd. Naast de buizerd zijn er waarnemingen van de havik en sperwer. De bosuil en ransuil vinden in dit bosgebied hun leefgebied en er zijn diverse soorten spechten te ontdekken. IVN zet zich al tientallen jaren in voor de bescherming van kwetsbare soorten.

Naast inventarisaties geeft IVN ook adviezen met betrekking tot het beleid en het beheer. Best en Son gaan een toekomstbestendig plan bos – en natuurbeheer opstellen voor het hele gebied.

IVN heeft naast de wandelroutes van de gemeente twee speciale natuurwandelingen uitgezet: de Vennenwandeling en een informatieve GPS-route. Beide routes zijn te vinden op de website.

Ten zuiden van het Wilhelminakanaal ligt een grote recreatieplas (Aquabest) met een ATB-route in de omringende bossen.

In het oosten van de Nieuwe Heide liggen twee horecabedrijven: het Joe Mann Paviljoen en Brasserie ‘t Boshuys met onder andere Museum Bevrijdende Vleugels en Het Kabouterpad.