De Mortelen

Natuurgebied De Mortelen (200 ha) ligt in de gemeente Oirschot en grenst in het noordwesten aan Best (Aarle). Het is een oud kleinschalig cultuurlandschap met een uitzonderlijk hoge natuurwaarde.

Het zogenaamde hoevenlandschap is rond 1100 ontstaan: de akkerdorpen van toen raakten overbevolkt, de akkers brachten niet genoeg op om de vele monden te voeden. De avonturiers onder de dorpelingen trokken de natte wildernis in en vestigden zich daar op de wat hogere en drogere stukken, de zogenaamde donken. Rond de hoeven begon men met schop of ploeg moeizaam de natte en zware grond te ontginnen. Wanneer men hier op lemige grond stuitte, liet men dit stukje ongemoeid.

Zo ontstond een patroon van zeer grillig gevormde percelen, die het gebied tot op de dag van vandaag een intiem karakter geven. Bloemrijke graslanden, prachtige bolle akkertjes, bossen met een rijke ondergroei van bosanemonen, speenkruid en slanke sleutelbloem, knoestige oude houtwallen, statige bomenrijen, poelen en kleine watertjes met kruidige oevers wisselen elkaar af.

In het gebied liggen de landgoederen Heerenbeek en Velder met oude bospercelen. De Mortelen staat door natuurbruggen over de A2 en de spoorlijn in verbinding met de natuurgebieden ten oosten van Best.

Er zijn verschillende wandelroutes en fietsroutes in en door De Mortelen.

Zie: website Brabants Landschap