Bernheze
Landschap
maandag27apr2020

Griendcultuur bij het kasteel 25 april 2020

Griendcultuur bij het kasteel op zaterdag 25 april 2020

 

Deze zaterdagmorgen waren ze met vier man: Nico Anker, Diana Ankersmit , Christ van Puyenbroek en Maarten van de Natuurvereniging uit Oss. Deze keer was Kristie Spijker verhinderd.

Ik heb tijdens mijn wandeling naar het kasteel foto’s van de groep gemaakt tijdens hun koffiepauze.

Ze zijn die morgen bezig geweest met het gewone onderhoud waaronder natuurlijk onkruid wieden.

Natuurlijk werd de noodzakelijke afstand vanwege de Coronacrisis in acht genomen.

Er blijven naast het in cultuur gebrachte gebied nog veel wilde planten te zien zoals koekoeksbloem, fluitekruid, boterbloem en in een berm elders zelfs de echte koekoeksbloem, terwijl in de Aa nog een eend met zeker 10 jong te zien was.

 

Peter Kriele

Zie de foto's