Werkgroep Diemen

De werkgroep Diemen organiseert natuuractiviteiten in en rondom Diemen. Zo worden er ieder jaar verschillende excursies georganiseerd. In de winter worden geregeld lezingen georganiseerd over actuele onderwerpen. In samenwerking met Staatsbosbeheer worden twee natuurwerkdagen georganiseerd voor beheer en onderhoud van het Diemerbos. Hierbij worden onder andere broedhopen voor ringslangen onderhouden. Verder is er een groep die broedvogels inventariseert en een groep die zich bezighoudt met natuurlijk tuinieren. Leden van de werkgroep komen samen met buurtgenoten om natuurgerichte activiteiten te organiseren.  

Werkgroep Diemen heeft een eigen blog.

Contact
Carry Pot, 020-6902283, ivndiemen@gmail.com

Naar Overzicht Werkgroepen

Foto: Janny Gerrits