Algemene Verordening Gegevensbescherming

IVN afdeling Amsterdam beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Op basis van deze gegevens stuurt de afdeling haar nieuwsbrief naar de leden. Ook zijn de persoonsgegevens nodig om de contributie te kunnen innen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over persoonsgegevens beschikt er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen noodzaak meer is om deze te bewaren.

IVN Amsterdam is altijd zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Als voorbereiding op de nieuwe regelgeving is IVN Amsterdam bezig om te inventariseren welke persoonsgegevens de vereniging echt nodig heeft en op welke manier deze gegevens bewaard worden. Voor zover blijkt dat dit niet in overeenstemming is met de nieuwe regels, zal het bestuur de nodige aanpassingen aanbrengen.

Ook het landelijk IVN beschikt over persoonsgegevens van IVN leden en gebruikt deze onder meer om Mens en Natuur naar de leden te sturen en, indien je daarop bent geabonneerd, de IVN nieuwsbrief Stuifmail.

Voor meer informatie over de werkwijze van het landelijk IVN zie het Privacy Statement.

Terug naar Word lid