Tentoonstelling

De jaarlijkse IVN tentoonstelling gaat elke keer over een natuurthema gekozen door de werkgroep.

Het hele jaar wordt er gewerkt aan opdrachten rondom dat thema en worden er doe-panelen gemaakt. De tentoonstelling is voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Afgelopen zomer kon je genieten van een ontzettend leuke tentoonstelling van het IVN Almelo en het Natuurhus:

Kom kijken en doen... Almelo Groen !

Onze vrijwilligers van het IVN Almelo en het Natuurhus hebben ook dit jaar weer hun best gedaan om een leerzame en leuke tentoonstelling samen te stellen. Dit jaar zelfs op een speciale plek in Almelo: Het Stadsmuseum. Er zal, zoals de naam van onze tentoonstelling al zegt veel te kijken maar vooral ook te doen zijn. Zo kun je een antwoord vinden op de vraag waarom er zoveel water is in Almelo en wat er in de stad allemaal leeft, groeit en bloeit aan wilde natuur. Je kunt ook proefjes doen met water en wordt aan het denken gezet over duurzaamheid en wat jij kunt doen om de wilde stadsbewoners van Almelo een handje te helpen. Het is Leerzaam maar vooral leuk.

Zin om mee te helpen met de tentoonstelling 2020?
Meld je dan aan voor onze werkgroep via:

ivn.almelo@gmail.com