Buurt vergroenen

IVN start vieze-vingers-voorjaarscampagne voor groene tuinen en balkons

IVN 17 april 2023

Persbericht

IVN Natuureducatie start een grote voorjaarscampagne om Nederlanders te inspireren dit voorjaar hun tuin of balkon zoveel mogelijk groen te maken. Met deze ‘Vieze Vingers’ campagne hoopt IVN dat veel betegelde tuinen worden omgetoverd tot paradijsjes voor vogels, vlinders en insecten. Hoognodig voor veel bedreigde soorten én daarnaast ook goed voor de eigen gezondheid. De ludieke aftrap voor deze campagne vindt woensdag 19 april plaats in Utrecht, waar die middag onder aanvoering van actrice en voormalig groenburgemeester van Amsterdam, Isa Hoes ‘een wandelend bos’ door de stad zal trekken.

Met de gedachte dat nu eenmaal niet iedereen ‘groene vingers’ heeft, maar iedereen wel ‘vieze vingers’ kan maken, wil IVN zoveel mogelijk Nederlanders bewegen aan de slag te gaan. Tuinbezitters worden opgeroepen tegels te vervangen voor groen en zo hun steentje bij te dragen in de strijd tegen wateroverlast, hittestress en verlies aan plant- en diersoorten. Meer groen is namelijk keihard nodig. De afgelopen 120 jaar is maar liefst 85 procent van de inheemse plant- en diersoorten in ons land verdwenen en vele andere soorten, waaronder veel bijen, staan onder druk.

Vooral oudere hecht belang aan groene tuin
Uit recent onderzoek van Bureau KANTAR in opdracht van IVN blijkt dat veel Nederlanders zich wel bewust zijn van het belang van een groene tuin of balkon. Ruim twintig procent van de ondervraagden zegt de eigen buitenomgeving echt natuurvriendelijk te hebben ingericht, terwijl nog eens dertig procent aangeeft dit grotendeels te hebben gedaan. Opvallend is dat vooral ouderen (55+) veel waarde hechten aan een groene tuin of balkon. Met name bij de groep tot 35 jaar valt nog veel winst te behalen. IVN hoopt met de voorjaarscampagne ook hen ervan te overtuigen ‘vieze vingers’ te maken.

Groot Nationaal Park 
Nederland telt zo’n 6.600 hectare particuliere tuin. Dit is een gebied dat groter is dan Nationaal Park De Hoge Veluwe. Bedenkende dat naar schatting ruim de helft van de particuliere tuinen betegeld is, valt hier nog veel winst te behalen. IVN-projectleider Noï Boesten: ‘Als iedereen slechts een paar vierkante meter aan tegels zou verwijderen en hiervoor in de plaats struiken, bloemen of boompjes zou planten, maakt dit al veel verschil.’

Groene tuin op tropische dag 15 graden koeler 
Een groene tuin of balkon is bovendien niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid. Op tropische dagen is het in veel betegelde tuinen extreem heet. Groen biedt dan verkoeling. Zo kan het temperatuurverschil tussen een groene en een betegelde tuin op een tropische dag wel 15 graden zijn. Bij heftige regenval werkt het groen bovendien als een spons, waardoor het water goed kan worden opgenomen.

Kijk wat jij kunt doen

Ontdek meer over

Deel deze pagina