32.1 KM

Ruimte voor de rivier

(1)

Deze route voert je vanuit Voorst langs dorpen en landelijke buurtschappen als Empe, Voorstonden en Oeken naar Brummen. Vandaar ga je richting de IJssel over vanaf de 14e eeuw door de mens op de rivier “veroverd” en in cultuur gebracht land. In het zuidelijk deel van de route ligt Cortenoever met zijn fraaie kronkelwaardenlandschap. Vandaar passeer je Zutphens satelliet stadsdeel De Hoven en rijd je door het heggenlandschap van de Voorster Klei terug naar Voorst.
In de route is voor liefhebbers ook een optioneel wandeluitstapje opgenomen door het parkbos bij Huis Voorstonden.

Ruimte voor de rivier
In de afgelopen eeuwen hebben ‘dynamische’ rivieren als de IJssel door menselijke ingrijpen steeds minder ruimte gekregen. Ze liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter deze dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het binnendijkse land lager komen te liggen. Bovendien is de klimaatverandering verantwoordelijk voor heftiger neerslag waardoor de rivieren bij pieken steeds meer water moeten verwerken.
Ten gevolge van extreem hoog water in 1995 moesten er zelfs 250.000 mensen geëvacueerd worden. De overheid zei toen, “Dat nooit meer.” In de toekomst moet het gebied beter beschermd gaan worden. Verdere verhoging van de dijken gaat door wegzakken van de ondergrond lang niet overal meer. En met hogere dijken is er nog meer kans op grote problemen bij eventuele dijkdoorbraken.
Er is daarom vooral gezocht naar gebieden langs de grote rivieren waar tijdens pieken water opgevangen kan worden zodat het waterpeil niet te hoog wordt. Het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ draagt zorg voor de veiligheid van circa 4 miljoen Nederlanders. Naast het aspect veiligheid zijn de heringerichte gebieden ook mooier en aantrekkelijker gemaakt en bieden ze meer ruimte voor natuur en recreatie.

Meer weten? Fout melden?
Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl
Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl
(versienummer route: 2021-07)

Locatie

P Dorpshuis Voorst
Schoolstraat 14
7383 CG Voorst Gem Voorst
Gelderland
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina