Slakken oud

IVN Zoetermeer prijst zich gelukkig in de persoon van Anthonie van Peursen een deskundige op het gebied van slakken in zijn gelederen te hebben.

Anthonie is in 1975 lid geworden van de Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV, www.spirula.nl) en in 1976 van ‘De Kreukel’ (de Malacologische Contactgroep Amsterdam & Omstreken). Tot 2014 toen deze contactgroep is opgeheven als gevolg van het samengaan van het Zöologisch Museum Amsterdam en NaturalisBC in Leiden. Binnen de NMV heeft hij diverse functies bekleed. Tussen 2003 en 2009 was hij 6 jaar lang bestuurslid, met speciale verantwoordelijkheid voor de excursies.
Namens de NMV was hij 10 jaar coördinator molluskenregistratie van de  European Invertebrate Survey  (huidige naam EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) en tot 2016 lid c.q. voorzitter van de NMV-Excursiecommissie (gedurende ca. 20 jaar). Van 2016 tot 2020 voorzitter van de NMV.

Verder is hij lid van de Conchological Society of Great Britain & Ireland (sinds 1982), van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie (sinds 1985) en van de Schelpenwerkgroep Noord-Oost Nederland.

Als geregistreerd vrijwilliger van Staatsbosbeheer (SBB) voert hij samen met Gab Mulder verschillende monitoringsprojecten uit naar de aanwezigheid van mollusken; het Balijbos en het Bieslandse bos (2009-2012), het Bentwoud (2014-2018 ) (allen gelegen nabij hun beider woonplaats Zoetermeer) en van 2019 tot 2021 de Coepelduynen (gelegen tussen Katwijk en Noordwijk) en onderdeel van het Nationaal Park Hollands Duin.
Over deze inventarisaties wordt gerapporteerd aan SBB en de gegevens worden opgenomen in een centraal registratie systeem .

Als specialisatie heeft Anthonie de familie Cyrenidae (oudere naam: Corbiculidae), de Korfmossels, een groep zoetwatertweekleppigen.
De aanzet tot deze specialisatie was het schrijven van een overzichtsartikel over de verspreiding van de Corbicula’s in Nederland in 1992.

Anthonie verlegt zijn belangstelling de laatste jaren meer en meer naar zoetwater- en landmollusken.
Momenteel is hij 1 dag per week werkzaam als gastmedewerker bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Daar voert hij gegevens in het Centraal Registratie Systeem.

Van zijn hand is een beschrijving van de Wijngaardslak in de Natuurtuin.